Tidsregistrering i ViGGO

Fra den 1. juli 2024 bliver det lovpligtigt for alle danske arbejdsgivere at registrere
medarbejdernes arbejdstid. Beskæftigelsesministeriet udtaler:

”Formålet er ifølge EU-Domstolen at sikre, at regler om maksimal ugentlig arbejdstid og hviletid
overholdes, så medarbejdere ikke overbelastes af for meget overarbejde”.
(Kilde: Beskæftigelsesministeriet)

Fra den 1. juli 2024 får alle ViGGO-skoler muligheden for at tilbyde deres medarbejdere registrering af deres arbejdstid i modulet ’ViGGO Tidsregistrering’. I første omgang tilbyder vi et simpelt værktøj, hvor medarbejderen kan indtaste start- og slutarbejdstid. Arbejdstiden vil blive sammentalt, og medarbejderen samt leder vil få mulighed for at se en oversigt over arbejdstiden i en valgt periode.

I perioden 1. juli 2024 til 1. september 2024 vil modulet være gratis at anvende for alle
ViGGO-skoler.

Fra den 1. september 2024 bliver ’Tidsregistrering’ et tilkøbsmodul - så ønsker I at anvende ’Tidsregistrering’ efter den 1. september 2024, skal I rette henvendelse på support@viggo.dk eller på telefon 62 61 43 54.

Pris

Prisen vil følge den normale prisstruktur i KOMiT, hvor prisen afhænger af, hvor mange
brugere skolen har tilknyttet sin ViGGO-aftale. ’ViGGO Tidsregistrering’ er en billig og nem
løsning, der sikrer, at I lever op til lovkravet. Se nedenstående priseksempler.

Alle priser er inkl. moms.

Priseksempel

Her kan du se et screenshot fra ViGGOs tidsregistrering

 

Vi håber, at I vil tage godt imod ViGGO Tidsregistrering.

Har I flere spørgsmål, er I som altid velkommen til at ringe eller skrive til vores support på 62 61 43 54 eller support@viggo.dk.


Sommertravlt i ViGGO

Vellykkede onlinekurser

Vi har oplevet en stigende interesse og tilmelding efter afholdelsen af ViGGOs første onlinekursus i december 2022. Vi har på disse onlinekurser forsøgt at være på forkant med hensyn til de udfordringer, I kan opleve i løbet af et skoleår, herunder synkronisering af nyt skoleår, overholdelse af GDPR og oprydning i gamle ViGGO-data. Vi har modtaget positiv feedback fra deltagerne, som har givet udtryk for, at emnerne har været nyttige og relevante for deres forestående arbejde. Dette indikerer, at vores indsats har båret frugt.

Sommeren står for døren, og ViGGO går snart på sommerferie, men vi vender stærkt tilbage med nye onlinekurser på programmet.

Positiv udvikling i supporten

I ViGGO har vi bemærket en positiv ændring i vores supportteams arbejdsbyrde, hvilket særligt skyldes en markant nedgang i antallet af henvendelser til vores supportteam. Vi vil gerne takke vores brugere for at have gjort brug af vores vejledninger, da det har bidraget til at optimere vores supports effektivitet og ressourcefordeling. Dette er en positiv udvikling, da det betyder, at vores brugere har fundet svar på deres spørgsmål uden at skulle kontakte os direkte. Vi er glade for at se, at vores dokumentation og supportmaterialer har været effektive.

Skema & tid-kurser

I løbet af maj måned blev der afholdt tre fysiske 2-dages Skema & Tid kurser på Brogaarden i Middelfart. Kurserne var opdelt i to niveauer: øvede ViGGO-brugere og nybegyndere.

Vores kurser har været en sand fornøjelse for både deltagere og arrangører. Denne gang eksperimenterede vi med et nyt format for de øvede ViGGO-brugere, der gav deltagerne mulighed for at arbejde i deres eget tempo og dykke dybere ned i emnerne. Deltagerne har været begejstrede for den ro og fokus, de har kunnet opleve under workshoppene. Vi har modtaget positive tilbagemeldinger om den nye tilgang, hvor skolerne selv ønskede at komme og arbejde, mens vores konsulenter var til rådighed for rådgivning og support. Denne tilrettelæggelse har skabt en god stemning og et effektivt arbejdsmiljø.

Kom godt i gang efter sommerferien

Sommerferien er lige rundt om hjørnet, og det er derfor et godt tidspunkt at forberede skolestarten i august. På ViGGO har vi tidligere år oplevet en stor stigning i antallet af henvendelser til vores support i august måned. Vi vil derfor gerne henvise til vores FAQ-vejledning, som blev udarbejdet sidste år og indeholder information om de mest almindelige problemstillinger og løsninger.
Vi ønsker at give dig en hjælpende hånd, så du selv kan løse nogle af de udfordringer, der måtte opstå. Vejledningen bliver løbende opdateret, så hold øje med de nyeste løsningsforslag.

Find vejledningen: https://support.komit.nu/hc/da/articles/5166461827484-FAQ-Kom-godt-igang-efter-sommerferien-

Husk, at vejledningen kun er en guide til selvhjælp, og hvis du stadig har brug for assistance, er vores supportteam klar til at hjælpe dig. Vi ønsker dig en god start på skoleåret og håber, at vores vejledning kan være til nytte.


Onlinekurset som nyt format

For knap seks måneder siden afviklede vi vores allerførste onlinekursus, og antallet af onlinekurser er steget støt siden.

Vi vil rigtig gerne hjælpe, derfor er vi rigtig glade for, at I har taget så godt imod det nye format. Formålet med onlinekurserne har været at nå ud til flere brugere for at støtte og vejlede jer i vores administrative- og kommunikative løsninger.

Vi har gået til opgaven med mindsettet: ”Learning by doing”. Vi lærer hele tiden og bliver bedre og bedre efter hvert onlinekursus.

”Forårsrengøring i KOMiT”

For nylig afholdte vi det to-delte onlinekursus ”Forårsrengøring i KOMiT” med fokus på at rydde op i data. Kurset blev udsolgt på under 24 timer, hvilket indikerer en tydelig efterspørgsel efter hjælp til oprydningsprocessen. Formålet med kurset var at ruste jer til at overholde GDPR-lovgivningen og slette personhenførbare oplysninger fra de seneste 5 år. Kurset strakte sig over to dage med forskellige fokuspunkter hver gang. Sammen gennemgik vi sletning af skoleår, gamle finansbilag, kreditorer, kurser, kursister og gammel løninformation. Hver del af kurset havde en varighed på 1 time, hvorefter kursisterne havde to timer til at rydde op i deres egne databaser. I løbet af denne periode kunne kursisterne kontakte en konsulent for at få svar på spørgsmål og få vejledning i oprydningsprocessen.

Den 20. juni afholder vi anden del af onlinekurset ”Nyt skoleår og klasseoprykning” for grundskoler. Det er sidste onlinekursus, vi afholder inden sommerferien. Men glæd jer, vi har allerede nye spændende onlinekurser på tegnebrættet, som I kan finde mere information om under afsnittet ”Kursuskalender” på side 6.