Vi udvikler software
til fællesskabet

Med et elev- og økonomistyringsprogram af integrérbare moduler hjælper vi de frie skoler samt menigheder med fleksibel og funktionel administration.

Læs vores historieKontakt os

Software bygget på andelstanken

KOMiT er noget helt særligt! Vi er nemlig et andelsselskab for de frie skoler og frie menigheder.

De principper, som i 1866 dannede grundlaget for den første danske forbrugsforening, Thisted Brugsforening, er langt hen ad vejen de samme, som dem KOMiT bygger på i dag – blot i en moderne udgave.

Andelshaver

KOMiTs ejere er jer, der bruger vores software. For at bruge software fra KOMiT skal I altså være andelshavere, og det klares let ved at købe et andelsbevis. Når det er på plads, er man med i fællesskabet, og I kan begynde at høste fordelene.

Vi kender den frie skoleverden

Vores kendskab og forbindelse til de frie skoler og menigheder er afgørende. Vi har et indgående kendskab til og viden om lige præcis den verden, og vi kan derfor både udvikle og hjælpe i øjenhøjde med de behov, som I har.

Fællesskab og solidaritet

De bredeste skuldre skal bære de største byrder, lyder en gammel talemåde. Hos KOMiT er der noget om snakken. Hos os kan både helt små og meget store skoler og menigheder være med, og vores prispolitik er gennemsyret af et solidarisk princip.

Fællesdrift

Alle andelshavere er sammen om at løfte opgaven, og udviklingen af nye programmer sker i tæt samarbejde med jer brugere. Som medlem kan man også påvirke retningen og udviklingen gennem bestyrelsesarbejde.

Vores historie

Vi er ikke sat i verden for at lave størst mulig profit – for os er opgaven at levere en god service for vores andelshavere.

1985

De frie skolers EDB-Brugs grundlægges

Programmør Arne Binderup laver et bogføringsprogram med navnet BB, der kunne hjælpe en skole med at lave bogføringen i stedet for kassekladder på papir. Rygtes spredes og flere skoler viser interesse for programmet.

Initiativet til De Frie Skolers EDB-Brugs andelsselskab blev etableret på initiativ fra Sophus Bang Nielsen.

Foreningen blev officielt stiftet på den konstituerende generalforsamling på Brandbjerg Højskole den 18. september 1985, hvor 60 repræsentanter fra skoleverdenen mødte op med mødeleder Ebbe Lundgård ved roret.

Svend Budde vælges som andelsforeningens formand.

1987

Den første konsulent bliver ansat

Robert Hune-Rasmussen, daværende efterskolelærer, blev 1. oktober 1987 tilknyttet med 8 timer om ugen. Robert fejrede 28. september 2012 sit 25-års jubilæum for EDB-Brugsen med en reception i firmaets lokaler på Dronningensvej i Nyborg.

1992

EDB-Brugsen sælger ikke som forventet

På generalforsamlingen på Humble Efterskole 21. maj 1992 drøftes “EDB-Brugsens” krise. Programmerne Bella og Donna havde ikke solgt som forventet, og det kastede et underskud på 500.000 kr. af sig. Et af problemerne var, at programmerne fyldte 16 MB og at processoren skulle være en 386-processor med 6-8 MB intern hukommelse, og det stillede store krav til datidens edb-udstyr. Formand Henrik Sommer så dog optimistisk på situationen, idet “han tror, at det nye lønprogram vil give nogle indtægter”.

1995

Der etableres fast kontor

Konsulentafdelingen er nu udvidet til 2 faste konsulenter, og der etables et fast kontor i Friskoleforeningens Hus i Faaborg. Programmerne kører stadig på DOS-styresystemet. Virus er allerede nu en kendt risiko, og på generalforsamlingen 20. april drøftes nyindkøb af virusprogrammet Salomon, og skolerne advares “mod aldrig at udsætte administrationsmaskiner eller netværk for spil eller utestede disketter!”

Ved udgangen af 1994 er der 330 medlemmer i De Frie Skolers EDB-Brugs.

1997

Grønt lys til Windows 95

Windows 95 er en realitet, og det er næsten umuligt at købe en computer uden Windows 95. Det stiller krav om nye versioner, der kan afvikles på den nye brugergrænseflade, og som daværende formand Ivan Skjoldager udtrykker det på generalforsamlingen i 1997 på Bordings Friskole, “jeg kan næsten blive forpustet, selvom jeg kommer fra en idrætsefterskole, over den fart der er på udviklingen”.

Programmør Arne Binderup får grønt lys til sætte udviklingen mod Windows 95 i gang. Internettets muligheder drøftes også på mødet, men formanden udtrykker tvivl “om skolernes villighed til at investere i modems og opkoblinger.”

1998

Den første hjemmeside oprettes

Det besluttes at De Frie Skolers EDB-Brugs skal oprette egen hjemmeside.

Problematikken om navnesammenfaldet med FDB drøftes ligeledes.

1999

Navnekrigen tager til

Navnekrigen mellem FDB og De Frie Skolers EDB-Brugs tager til efter, at foreningen modtager et brev fra FDB, som forlanger, at EDB-brugsen opgiver sit navn, med henvisning til at FDB skal til at sælge varer via internettet, og at det vil give navneforvirring. Vi giver os dog ikke så let, så det opsøges advokathjælp til at få en bedømmelse af sagens akter, og vurderingen er, at De Frie Skolers EDB-Brugs har en god sag.

2000

Vi kommer sikkert ind i det nye årtusinde

Årtusindskiftets forventede kaos på edb-fronten blev klaret uden de store problemer.

2008

Nye kontorer i Nyborg

De Frie Skolers EDB-Brugs flytter der til nye kontorer i Nyborg 1. juni, og konsulenterne og sekretariatet kan endelig flytte under samme tag.

2014

Vi flytter til Odense

Vi flytter til Egelundsvej i Odense. Vores første udviklere er ansat, og der bliver opgraderet i antallet af konsulenter.

Samarbejdet omkring ViGGO fører til oprettelsen af selskabet “Kom/In – Skolernes IT Hus A/S” med 51% ejet af De Frie Skolers EDB-Brugs.

2016

Vi skifter navn til KOMiT

De Frie Skolers EDB-Brugs skifter navn til KOMiT.

2019

Brand i lokalerne og endnu en flytning

Vores lokaler på Egelundsvej udslettes i en voldsom brand, og vi må flytte til nye lokaler på Sivmosevænget i Odense. Der er nu 12 ansatte i KOMiT.

2021

KOMiT og ViGGO fusionerer

KOMiT fusionerer endegyldigt med VIGGO.

2023

26 ansatte hos KOMiT

KOMiT har i øjeblikket en medarbejderstab på 26 personer, hvoraf 9 er softwareudviklere og 11 er konsulenter.

I maj måned fratrådte Preben Sørensen stillingen som administrerende direktør efter 8 år i direktørstolen.

I september måned kunne vi lancere en ny og optimeret hjemmeside

"Vi blev introduceret til KOMiT gennem et par andre efterskoler og højskoler, som allerede brugte KOMiTs softwareløsninger og var meget tilfredse med dem. Det var derfor naturligt for os at vælge KOMiT  grund af vores behov for en velfungerende elevadministration".

Lone Uggerly
Aalborg Sportshøjskole

Uddrag af vores brugere

Bygget på fællesskab

KOMiT er ikke sat i verden for at lave størst mulig profit – for os er opgaven at levere en god service for vores andelshavere. KOMiT er nemlig en andelsforening, hvor indflydelse og lighed betyder noget. Vi udvikler og formidler brugervenlige løsninger, der gør administrationen og kommunikationen nemmere for de frie skoler og de frie menigheder. Sammen med vores medlemmer er vi stærkest.

Vores mission

Vores mission er at udvikle og formidle brugervenlige IT-løsninger til de frie skoler og de fri menigheders administration.

Vores mål

Vores programmer og service skal sikre så effektiv og let en administration og kommunikation hos den frie skoleverden og de fri menigheder.

Udvikling i tæt samarbejde med jer

KOMiT råder over vores egen udviklingsafdeling, hvor vores dygtige udviklere hver dag arbejder med både driften af vores eksisterende programpakke samt udviklingen af nye programmer.

Udviklingen sker altid i tæt samarbejde med vores andelshavere, for eksempel i form af deltagelse i fokus- og testgrupper. Derudover arbejder udviklingsafdelingen tæt sammen med vores konsulenter, der har viden om vores programmer behov og ønsker til fremtidige løsninger.

KOMiTs værdigrundlag

Vi er et andelsfællesskab

For os er andelstanken ikke bare ord. Vi er en del af en bevægelse, hvor indflydelse og lighed betyder noget. En andelshaver er ikke bare en kunde, men en medejer og en medskaber – og dét forpligter. Dialog, samskabelse, videndeling og erfaringsudveksling er de styrker, vi får ud af at tage andelstanken alvorligt.

Vi består af frie organisationer

Vores fællesskab består af frie skoler og frie menigheder. Alle organisationer er unikke og har sine egne værdier, og det vil vi gerne understøtte. Derfor udvikler vi løsninger med en fælles kerne og frihed til at til- eller fravælge enkelte applikationer, så man kan sammensætte lige den løsning, der passer til sin egen organisation.

Vi sætter mennesker først

Hos KOMiT sætter vi mennesker først – både brugere og medarbejdere. Vi er altid tilgængelige for vores brugere og hjælper med løsningsfokuseret læringsbaseret mindset. Vi bygger vores relationer på tillid og dialog. Ved at prioritere mennesker, øger vi kvalitet, kreativitet og arbejdsglæde til fordel for alle.

"Vi valgte KOMiT som vores skolesystem  grund af dets skræddersyede funktioner til skolens drift. Vi havde brug for et system, der kunne håndtere elevdata, økonomi og protokol  en effektiv måde."

Berit Kamstrup  
Struer Fri Fag– og Højskole 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev