KOMiT Administration

Administration er mange ting. Med vores programmer, specielt udviklet til de frie skolers behov, tilbyder vi løsninger, der dækker alle jeres krav og sikrer en effektiv og fleksibel administration.

Se basisfunktionerSe tilkøbsmoduler

KOMiT Basispakke


Skoleøkonomi

Skoleøkonomi-modulet fungerer som et værktøj til at holde styr på skolens oplysninger om elever og forældre samt den økonomiske administration. Det understøtter opbygningen af priser og ratestrukturer, tilknytning af støttemuligheder, valg af opkrævningsmetode og tager hensyn til forskellige skoleformer. Derudover kan programmet generere relevante oplysninger og dokumenter.

*Vi er i gang med udviklingen af vores nye Finanssystem, og vi forventer, at Erhvervsstyrelsen godkender det i løbet af 2024. Indtil godkendelsen foreligger, kan vi desværre ikke sælge systemet til nye andelshaver.


 • Opbygning af priser og ratestrukturer: Priserne, der indgår i raterne, defineres i et priskatalog, hvor hver pris er specificeret. Her kan der også tages stilling til kontering og bogføring af hver enkelt pris.
 • Tilknytning af støttemuligheder: Skoleøkonomi muliggør tilknytning af støttemuligheder fra både offentlige og private støttegivere.
 • Valg af opkrævningsmetode: Brugeren kan vælge, om opkrævningen skal videresendes til PBS, sendes som elektronisk faktura eller faktura.
 • Hensyntagen til skoleform: Skoleøkonomi er designet til at tage hensyn til forskellige skoleformer, såsom efter-, fri- og højskoler eller en menighed, når kurser oprettes.
 • Udskrifter: Udover de udskrifter, der er direkte relateret til rateopkrævning (opkrævningsoversigter og bogføringsjournal), findes der også en række lister og ansøgningsblanketter. Derudover er der udskrifter med statistiske oplysninger.


Tilkøbsmoduler

Vælg den løsning, der matcher og løser din organisations administrative behov med vores tilkøbsmoduler. Kontakt os for sparring, så I får det helt rigtige set-up.

Løn

Lønprogrammet er specielt udviklet til de frie skoler og har funktioner som filudveksling med bank og skat, rapportering til Danmarks Statistik, pensionshåndtering via PBS og generering af lønsedler til e-Boks. Programmet kan håndtere forskellige kategorier af ansatte, tilpasses med lønarter og konteringer, og automatisk generere detaljerede lønsedler.


 • Dataudveksling: Lønprogrammet kan sende filer til banken og Skat, rapportere data til Danmarks Statistik, sende pensionsoplysninger til PBS og generere lønsedler til e-Boks. Programmet understøtter en omfattende integration med andre systemer.
 • Integreret modul: Lønmodulet er integreret i KOMiTs programserie og anvender en eksisterende og tilpasset kontoplan.
 • Fleksibel lønkørsel: Lønprogrammet giver mulighed for at opstille og køre løn for forskellige kategorier af ansatte, herunder honorarlønnede og timelønsansatte. Det er en fleksibel løsning, der kan tilpasses forskellige behov.
 • Lønarter og tilpasninger: Lønprogrammet er baseret på et katalog af lønarter, der udgør de enkelte lønkomponenter. Hver lønart kan tilpasses med forskellige parametre, herunder konteringer. A-skat, pensioner og feriepenge afregnes automatisk via PBS-overførselsservice ved afslutning af lønkørslen.
 • Detaljerede lønsedler: Programmet genererer meget detaljerede lønsedler, der viser alle individuelle lønkomponenter samt en række saldofelter defineret af systemet. Lønsedlerne opfylder de gældende krav til indholdet, og det er muligt at vælge, om medarbejdernes ferieregnskab skal vises på lønsedlen.
 • Automatisk distribution af lønsedler: Lønsedlerne sendes automatisk til e-Boks og bliver tilgængelige for medarbejderne 1 til 2 dage før lønnen indsættes på deres konto.
 • Automatisk rapportering til Danmarks Statistik: Lønprogrammet inkluderer automatisk afsendelse af lønoplysninger til Danmarks Statistik.
 • Håndtering af barselsorlov og ferie: I forbindelse med barselsorlov registreres fraværet i medarbejderens profil, og lønprogrammet håndterer korrekt beregning af perioder med løn, ingen løn med pension og helt uden løn. Det samme gælder for ferie, hvor programmet sikrer, at medarbejderne kan holde ferie på forskud (hvis tilladt af arbejdsgiveren) og trækker lønnen, hvis der afholdes “for meget” ferie.

Hold

Hold er struktureret efter undervisningsministeriets fagkoder, hvilket gør det muligt at oprette hold til både prøveforberedende og valgfagsundervisning. Ved hjælp af den indtastede stamdata fra Debitor kan Hold-modulet anvendes til oprettelse og administration af hold, hvor elever kan tilknyttes.

Karakter

I Karakter-modulet kan karakterer tildeles enten pr. fag eller pr. elev. Karakterregistrering kan sorteres efter elevnummer, navn, klasse, klassetrin, holdkode eller navn. Der er mulighed for at indtaste termins- og prøvekarakterer samt projektopgaveoplysninger og generere karakterprotokoller og afgangsbeviser. Det er muligt at indberette via Karakterdatabasen.

* Kræver Hold-modulet

Webkarakter

WebKarakter giver lærerne mulighed for at indtaste karakterer på deres hold, mens skolens administration har overblik over indtastningsstatus. Når indtastningen er afsluttet, overføres karaktererne automatisk til KOMiT, hvilket sikrer, at skolens kontor altid har opdaterede karakterer uden behov for manuel indtastning.

Digiflow

Digiflow, udviklet af vores samarbejdspartner Digisense, er en effektiv løsning til digitalisering og automatisering af bilagshåndtering, der eliminerer behovet for manuel godkendelse af kreditorbilag. Med Digiflow kan bilagets placering spores, kontering og godkendelse kan ske samtidigt. Digiflow tilbyder en GDPR-sikker og søgbar digital opbevaring af dine kreditorbilag.

Skoleadmin

Skoleadmin er en alsidig platform til indsamling og opbevaring af underskrevne kontrakter, elev- og statsstøtteskemaer samt samtykkeerklæringer. Få fuldt overblik over besvarelser, dokumentmodtagelse og underskrifter. Systemet automatiserer påmindelser til elever og forældre ved tilbagetrækning af samtykke eller overskridelse af tidsfristen. Mulighed for at anvende digital signatur ved hjælp af MitID.

Webtilmelding

WebTilmeld muliggør import af tilmeldingsoplysninger fra en webbaseret formular direkte til et kartotek i KOMiT. Løsningen omfatter en formulargenerator til oprettelse af webbaserede tilmeldingsformularer og et program i KOMiT til indsamling af tilmeldinger til kurser, opskrivning af kommende elever, ventelister og arrangementer som “gammel elevfest”.

E-betal

WebTilmeld faciliterer opkrævning af indmeldelses- og deltagergebyrer samt lignende gennem systemet.

Anlæg

Anlæg anvendes til registrering af bygninger, inventar og undervisningsudstyr.

Betal

Betal fungerer som en forbindelse mellem KOMiTs økonomiprogrammer og de fleste danske banksystemer. Det muliggør betaling af kreditorer, udligning af debitorer, PBS-opkrævninger og -udligninger.

Skoleplan synkronisering

Synkronisering af stamoplysninger med Skoleplan.

Skema

Skemaet lægges på baggrund af de indtastede oplysninger i Hold og udføres manuelt. Efter skemalægning kan der udskrives oversigter over elevens lektioner, timer og frilektioner. Skemaet fungerer som en hjælp til skemalægning, men er ikke et fuldt udviklet skemalægningssoftware. Her henviser vi til ViGGOs Skema & Tid.

* Kræver Hold-modulet

Bibliotek

Biblioteksprogrammet forenkler administrationen af bøger ved at håndtere registrering af udlån og returnering. Det inkluderer også muligheden for at udskrive låne-/idkort med eller uden billede.

Se, hvordan systemet virker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas congue rhoncus libero, et aliquet lectus ullamcorper eget. Nullam finibus finibus magna, in iaculis ante tincidunt at. Aliquam tristique porttitor.

Afspil video

Skoleplan synkronisering

Synkronisering af stamoplysninger med Skoleplan.