Nye åbningstider i KOMiT hotlinen

Fra den 1. oktober ændrer vi på vores åbningstider i KOMiT hotlinen.

Åbningstiderne bliver:

Mandag & fredag
kl. 08.30 - 12.00. 

Tirsdag, onsdag, torsdag
kl. 08.30 - 12.00 og fra 12.30 - 14.00.

Fremover vil vi have åbent alle hverdage på nær uge 29 & 30 samt mellem jul og nytår. Der kan forekomme enkelte lukkedage grundet mødeaktivitet, men de vil blive meldt ud i god tid.

Vi planlægger ligeledes med ekstrabemanding i vores travleste perioder, for eksempel har vi ekstra personale i hotline 5 dage op til lønkørsel, samt i andre travle uger og på enkelte dage.
En vigtig grund til omlægningen er, at vi i arbejdet med at skabe et godt arbejdsmiljø for vores konsulenter, åbner for nye muligheder at organisere os på. Det betyder, at konsulenterne fremover har hotline i en halv dag fremfor nu, hvor de sidder i hotline hele dagen.

Vi håber, at I vil tage godt imod ændringerne - vi vil gøre vores bedste for at tage godt imod jer, så vi kan levere en god og faglig kompetent service.

ViGGOs telefonsupport har åbent mandag - torsdag fra kl. 09.00 - 14.00, fredag er lukket.


Ny aftale om NemHandel Klienten

I juni måned informerede vi om at de skoler, der i dag bruger NemHandel Klienten, ikke længere vil kunne bruge denne løsning efter den 31. oktober 2023. I den forbindelse har vi indgået et samarbejde med Digisense, der sikrer, at alle KOMiTs brugere fra dags dato kan fortsætte med at anvende elektronisk fakturering via KOMiT. Den nye løsning vil fremover indgå som en standardfunktion af hensyn til den nye bogføringslov.

Digisense har udviklet en opdateret klient kaldet NemHandel Klient 4.0, som skal installeres for at kunne bruge programmet. En opdateret version af Klienten blev udgivet den 19. september. Det er vigtigt, at I installerer den nyeste version, da I nu har mulighed for at sende uden certifikat. Klienten kan downloades fra følgende side: www.digisense.dk/nemhandel. Som brugere vil I ikke opleve nogen forskel ved brugen af den nye løsning. Den eneste ændring er, at NemHandel Klienten nu udgives af Digisense.

Den nye løsning er inkluderet som en del af abonnementet for KOMiT Support og udviklingsordning.

 


Overhold GDPR med den nye oprydningsfunktion i Løn

Siden KOMiTs grundlæggelse i 1985 har vores vedvarende fokus været at udvikle software, der overholder gældende regler og love inden for databeskyttelsesforordningen.

Vores specialtilpassede lønprogram, designet til skoleverdenen og menigheder, er udviklet til at opfylde GDPR-lovgivningens krav om dataopbevaring. Eftersom KOMiTs lønprogram har eksisteret siden 2017, har det været nødvendigt at implementere en oprydningsfunktion. Denne funktion giver mulighed for at slette gamle løndata, så de kun opbevares fra indeværende år plus fem år. Fra 2023 vil det således være muligt at slette data fra 2017, men vær opmærksom på, at data for andre år ikke kan slettes.

Læs om oprydningsfunktionen her.


Har I brug for hjælp til at administrere jeres udlæg?

Hvis din virksomhed bruger Digiflow, og I har mange udlæg eller honorarmodtagere blandt jeres medarbejdere eller kursister, kan I tilkøbe udlægsportalen. Denne portal giver jer mulighed for at oprette forskellige formularer, såsom udlæg, honorar, rejseudlæg og kørsel. Når formularen er udfyldt, vil fakturaerne automatisk blive sendt til Digiflow. Digisense har udarbejdet en video, der viser, hvad udlægsportalen kan.

 

https://www.youtube.com/watch?v=P4Y870ExmFY

Du kan også se videoen her: https://www.youtube.com/watch?v=P4Y870ExmFY

Prisen for at få adgang til udlægsportalen er et oprettelsesgebyr på 2.500 kr. samt et årligt abonnement på 1.680 kr. (Bilag afregnes pr. stk. og følger Digiflows fakturering). Hvis du har spørgsmål omkring udlægsportalen eller gerne vil bestille den, bedes du kontakte support@komit.nu.

Support vedr. udlægsportal og Digiflow

Hvis din virksomhed bruger Digiflow via KOMiT i samarbejde med Digisense og evt. har tilkøbt udlægsportalen, skal du kontakte KOMiT support, hvis du har brug for hjælp. Hvis du bruger Digiflow og udlægsportalen via en anden udbyder end KOMiT, kan du ikke benytte KOMiT’s support. I dette tilfælde bedes du kontakte din specifikke udbyders supportkanaler for at få den rette hjælp og support.


Elektronisk fakturering til kommuner o.l.

De skoler, som i dag bruger NemHandel-klienten, vil ikke længere være i stand til at benytte denne løsning efter d. 31. oktober 2023.

Vi er i øjeblikket i kontakt med Erhvervsstyrelsen, hvor vi har brug for inputs fra jer, som sender E-fakturaer til kommuner og lignende organisationer via Virk, NemHandel eller andre udbydere. Vi vender tilbage, så snart vi ved, hvad den nye løsning bliver.

Vi håber, I vil udfylde nedenstående spørgeskema, så vi kan blive klogere på jeres nuværende brug af elektroniske fakturering.
Det tager ca. 1 minut at besvare. Sidste frist for at besvare spørgeskemaet er mandag d. 19. juni.

Find spørgeskemaet her: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6Js2mjkXOEmCQcZ5JtaNlQf6kPMQqMBOsU3yitEFc9VUMFpFUzcwUFpKV001T0I0UURPNjBOSUZYQi4u


Onlinekurset som nyt format

For knap seks måneder siden afviklede vi vores allerførste onlinekursus, og antallet af onlinekurser er steget støt siden.

Vi vil rigtig gerne hjælpe, derfor er vi rigtig glade for, at I har taget så godt imod det nye format. Formålet med onlinekurserne har været at nå ud til flere brugere for at støtte og vejlede jer i vores administrative- og kommunikative løsninger.

Vi har gået til opgaven med mindsettet: ”Learning by doing”. Vi lærer hele tiden og bliver bedre og bedre efter hvert onlinekursus.

”Forårsrengøring i KOMiT”

For nylig afholdte vi det to-delte onlinekursus ”Forårsrengøring i KOMiT” med fokus på at rydde op i data. Kurset blev udsolgt på under 24 timer, hvilket indikerer en tydelig efterspørgsel efter hjælp til oprydningsprocessen. Formålet med kurset var at ruste jer til at overholde GDPR-lovgivningen og slette personhenførbare oplysninger fra de seneste 5 år. Kurset strakte sig over to dage med forskellige fokuspunkter hver gang. Sammen gennemgik vi sletning af skoleår, gamle finansbilag, kreditorer, kurser, kursister og gammel løninformation. Hver del af kurset havde en varighed på 1 time, hvorefter kursisterne havde to timer til at rydde op i deres egne databaser. I løbet af denne periode kunne kursisterne kontakte en konsulent for at få svar på spørgsmål og få vejledning i oprydningsprocessen.

Den 20. juni afholder vi anden del af onlinekurset ”Nyt skoleår og klasseoprykning” for grundskoler. Det er sidste onlinekursus, vi afholder inden sommerferien. Men glæd jer, vi har allerede nye spændende onlinekurser på tegnebrættet, som I kan finde mere information om under afsnittet ”Kursuskalender” på side 6.