KOMiTs brugerkonference 2024

Reserver datoen allerede nu! Vi glæder os til at se jer.

Nærmere information følger.

Den 25. april 2024 afholder vi vores årlige brugerkonference på Milling Hotel Park i Middelfart.

Brugerkonferencen er en dag i andelshavernes tegn, hvor vi som andelsselskab stræber efter at give jer en dybere indsigt i vores organisation og programmer.

Vi ser utrolig meget frem til denne dag og vil gøre vores yderste for at sikre, at I får en god oplevelse og forlader arrangementet inspireret.

I forlængelse af brugerkonferencen vil vi afslutningsvis afholde den ordinære generalforsamling for KOMiT a.m.b.a’s medlemmer.