Karakter – Informationsmøde

Bliv klar til afslutning af skoleåret 2023/2024

Kursusbeskrivelse

På kurset vil vi genopfriske procedurerne, og informere om de nyeste ændringer vedr. prøver samt udskrivning af beviser/bilag.

Vi vil ligeledes gennemgå, hvordan I indberetter karakterer til Karakterdatabasen.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som varetager arbejdsopgaverne i Hold og Karakterer i dit daglige virke.

Mål

Med dette kursus bliver du klar til afslutning af skoleåret 2023/2024 i Hold og Karakterer.